Publikacje

Żyto Dankowskie Skand – cechy odmiany

Żyto Dankowskie Skand to nowa odmiana żyta ozimego. Wyhodowana została przez Danko i charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania. W Polsce jest zarejestrowana od roku 2017. Dużą jego zaletą są również niskie wymagania odnośnie gleb. Dzięki temu żyto Dańkowskie może być uprawiane na glebach o najsłabszej jakości. Uprawa tego rodzaju żyta skierowana jest na cele młynarsko-piekarskie. Dańkowskie żyto jest zbożem o niskim terminie kłoszenia się i dojrzewania. Posiada nieco skróconą długość źdźbła i dobrą odporność na wyleganie.

Zalety żyta Dańkowskiego 

Z kategorii żyt populacyjnych ten rodzaj posiada najwyższą odporność na wyleganie i nieco skrócone długości źdźbła. Charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością na choroby. Szczególnie odporne jest na  mącznik prawdziwy, rdzę źdźbłową, pleśń śniegową oraz rynchospiorozę. Nie wymaga ono stosowania intensywnej technologii ochrony fungicydowej. Dzięki temu optymalizacja kosztów uprawy jest łatwiejsza. Nowa odmiana żyta charakteryzuje się wysokim plonowaniem.

Zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu wynosi około 240-260 kiełkujących nasion na metr kwadratowy (około 80-90 kg/ha). Ten gatunek posiada również wysoką zawartość białka ocenianą na 5 punktów. Ziarno posiada wysokie MTZ.

Ten rodzaj żyta jest szczególnie chętnie stosowany w nowoczesnym rolnictwie. Dzięki swoim właściwościom gwarantujących wysoką ochronne na choroby i czynniki zewnętrzne, jego uprawa jest prosta i skuteczna. Nie wymaga dużego nakładu prac i posiada dobrze zoptymalizowane koszty uprawy. Wysokie poziom plonowania gwarantuje osiągnięcie zysków. Rolnicy chcący uprawiać pewny gatunek żyta, wyhodowany z dbałością o najwyższy standard powinni się zdecydować na uprawę gatunku żyta ozimego, jakim jest Dańkowskie Skand.

Zalecenia siewne

W przypadku stosowania intensywnej technologii uprawy oraz w przypadku wczesnego siewu należy zmniejszyć normę o 10 procent. W przypadku gdy występuje siew opóźniony, normę wysiewu również należy zmniejszyć o 10 procent.

Czytaj więcej: https://nasionawronkowski.pl/dankowskie-skand/