Publikacje

Jaką funkcję pełni rozłącznik izolacyjny?

Rozłączniki w instalacji elektrycznej

Jaką funkcję pełnią rozłączniki izolacyjne? Nader ważną gdy idzie o przeciążenie, zwarcie czy inne niecodzienne zdarzenia związane z przesyłem prądu, można powiedzieć iż wspomniane rozłączniki izolacyjne doprowadzają do jego całkowitego oraz bezpośredniego wyłączenia w obrębie danej instalacji czy adekwatnego do tego obrębu. Oczywiście jak zatem widać, nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości, iż ich pojawienie się w skrzynkach rozdzielczych i przesyłowych, a więc typowo o przeznaczeniu elektrycznych ma uzasadnione do tego podstawy.

Jaki jest koszt ?

Rozróżniamy różne rozłączniki izolacyjne, zwłaszcza ze względu na ich budowę oraz ilość samych biegunów, co za tym idzie zawsze dopasowane są one do specyfikacji i schematu działania samej skrzynki rozdzielczej. Niebagatelne znaczenie odgrywają gdy idzie o zabezpieczenie, ochronę czy wręcz wyłączenie prądu gdy zachodzi taka potrzeba, niekiedy a nawet można powiedzieć, iż w wielu sytuacjach ich zastosowania ma właśnie takie a nie inne podstawy.

Dlatego na funkcję rozłączników izolacyjnych trzeba spoglądać przez wspomniany właśnie pryzmat, a co najważniejsze tego jak rzeczywiście działają i co takiego oferują pod kątem ich swoistej oraz najbardziej optymalnej eksploatacji.

Więcej znajdziesz w sklepie elektrycznym: www.eelektryka.com/154-rozlaczniki-izolacyjne